602 509 550
Kladenská 683 /72 Buštěhrad
 

Provozní řád

Tento řád upravuje smluvní vztahy stran a stanovuje podmínky, za nichž jsou místa placeného stání provozována a parkujícími užívána.

I. Umístění

Parkoviště se nachází na adrese Kladenská 683/72 Buštěhrad.

 

II. Vlastník

Vlastníkem parkoviště je RH-parkování u letiště s.r.o. se sídlem Dělnická 548/3, Vejprty 431 91, IČ: 25494180

 

III. Správce

RH-parkování u letiště s.r.o., Dělnická 548/3, Vejprty 431 91, tel. 602 509 550

 

IV. Parkoviště

Parkoviště je soukromým parkovištěm, které je placené a organizované vlastníkem. Parkoviště je určeno pro parkování osobních automobilů na vyhrazených označených plochách – parkovacích stáních.

 

V. Práva a povinnosti vlastníka

1. vlastník povinen:

 • řádně označit jednotlivá parkovací stání,
 • zajistit řádný a bezproblémový vjezd a odjezd z parkoviště,
 • organizovat vjezd na parkoviště,
 • zajistit stálou obsluhu vjezdu na parkoviště,
 • udržovat parkovací místa ve stavu způsobilém užívání,
 • řádně vyvěsit tento provozní řád.

2. vlastník odpovídá za:

 • ztrátu či odcizení vozidla, jeho součástí a příslušenství.

3. vlastník je oprávněn:

 • zakázat vjezd vozidla, které není oprávněno užívat parkovací stání na parkovišti,
 • nechat odstranit na náklad a nebezpečí vlastníka vozidlo, které není oprávněno na parkovišti setrvávat,
 • zamezit vjezdu vozidla ve stavu, který potenciálně může způsobit škodu vlastníkovi na samotném parkovišti, či ostatním uživatelům parkovacích míst, či ve stavu, kdy z toho automobilu unikají provozní kapaliny, palivo apod., které nemá řádnou SPZ, či které není zabezpečeno řádně proti odcizení v souladu s příslušnými právními předpisy, či vykazuje jiné vlastnosti, které vedou k obavě ze stavu tohoto vozidla,
 • vydávat závazné pokyny související s provozem na parkovišti.

 

VI. Práva a povinnosti uživatele parkovacího místa

1. uživatel je povinen:

 • řídit se smlouvou o poskytnutí parkovacího stání a tímto provozním řádem,
 • řídit se pokyny pracovníků zajišťujících provoz parkoviště
 • vjet na parkoviště s vozidlem, které je v řádném stavu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 • zabezpečit osobní automobil proti samovolnému pohybu, zamknout vozidlo případně dodatečná mechanická zabezpečovací zařízení, uzavřít všechna okna, aktivovat elektronická zabezpečovací zařízení a učinit ostatní možná opatření proti škodě na automobilu,
 • neznečišťovat parkoviště, neprovádět na parkovišti servisní zásahy na vozidle či jeho údržbu, mytí a úkony související,
 • pří násilném vniknutí do vozidla, při ztrátě nebo odcizení vozidla či jeho součástí a příslušenství nemanipulovat s vozidlem a ohlásit tuto událost příslušné osobě mající službu,

2. Uživatel má právo:

 • na řádný výkon svého užívacího práva na parkovací stání,
 • v souladu se smlouvou obdržet řádný doklad.

 

VII. Poplatek za užívání parkovacího stání

Výše poplatku za užívání parkovacího stání je stanovena smlouvou

 

VIII. Provozní doba parkoviště

Parkoviště má stálou provozní dobu 24 hodin denně.

 

IX. Platnost provozního řádu

Tento Provozní řád nabývá platnosti ke dni 1.1.2016

Ve Vejprtech 1.1.2016

Kazimír Straňák, jednatel společnosti

 
Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení